مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱کنکاشی در هم نشینی اشکال و ضرورت مفصل و بازبینی آن درمعماری بومی ایران از منظر اندیشه اسلامییداله احمدی دیسفانیمجله قرآن و علوم بشری دانشگاه مازندرانپاییز 1393
۲ضرورت قرینگی در معماری و طبیعت و بازکاوی آن از منظر اندیشه اسلامییداله احمدی دیسفانیقرآن و علوم بشری2012
۳Evaluating Earthquake Disaster Management in the Worn Urban Texture (Case Study: Farameh Neighbourhood, Damavand City)Ghasemi Azadkhani M. J., Ahmadi Disfani Y. and Tavassoli M. R.Journal. Civil Eng. Urban2014
۴پرورش معمار حکیمیداله احمدی دیسفانیفصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه اسلامی (مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی)2009
۵باز کاوی نقش عقل و خیال در آموزش فرآیند طراحی معمارییداله احمدی دیسفانیفصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی2012
۶کنکاشی در باب شکل شهر از منظر اندیشه اسلامییداله احمدی دیسفانی، محمد علی آبادیباغ نظر2011
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.