مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱کاوشی در هویت و معنی معماری اسلامی ایرانی بر پایه نگرش اندیشه اسلامی به طبیعتیداله احمدی دیسفانیکنفرانس ملی هویت«عوامل و زیرساختها»6خرداد1394
۲بررسی تاثیر حفظ قلمروی ورودی واحد مسکونی بر ایجاد حس آرامش افراد ساکن در آن (مطالعه موردی صد مجتمع مسکونی در منطقه سعادت آباد تهران)سوده فتحی مکوند، یداله احمدی دیسفانیاولین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرهاپاییز 1395
۳طراحی خانه منعطف با ویژگی های دانش آشوبسوده فتحی مکوند، یداله احمدی دیسفانیچهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افقهای نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایرانزمستان 1395
۴تاثیر ابهر رود بر معماری روستاهای حاشیه آنیداله احمدی دیسفانی، عقیل امامقلیهمایش بین المللی سکونت گاههای روستایی(تنظیم نشده)
۵تاثیر پستی و بلندی بر شکل معماری روستاهای کویر مرکزییداله احمدی دیسفانیهمایش بین المللی سکونت گاههای روستایی(تنظیم نشده)
۶بررسی عناصر معماری زیارتگاه ها در شهر اسلامیعرفانی شریفیان مریم و احمدی دیسفانی یدالههمایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی درآغاز هزاره سوم(تنظیم نشده)
۷سرپناه سریع در مواقع اضطرارییداله احمدی دیسفانیهمایش مهندسی پدافند غیر عامل(تنظیم نشده)
۸توسعه روستایی و سلامت زیستگاه های روستایییداله احمدی دیسفانیهمایش توسعه پایدارو سلامت(تنظیم نشده)
۹معماری خاک سازگار با طبیعت و سرشت انسان است.یداله احمدی دیسفانیهمایش معماری کویر(تنظیم نشده)
۱۰معماری و طبیعت از دیدگاه اسلامییداله احمدی دیسفانیهمایش معماری و محیط زیست(تنظیم نشده)
۱۱توسعه طبیعی روستا پایدار تر استیداله احمدی دیسفانیدومین همایش کشاورزی در مناطق خشک و بیابانی(تنظیم نشده)
۱۲تاثیر پستی و بلندی بر شکل بافت روستاهایداله احمدی دیسفانیهمایش معماری و محیط زیست(تنظیم نشده)
۱۳معماری تمدن یا فرهنگ از منظر اسلامیداله احمدی دیسفانیهمایش منطقه ای معماری و شهر سازی در بستر فرهنگ(تنظیم نشده)
۱۴از نظر تا عملیداله احمدی دیسفانیهمایش از ایده تا پدیده(تنظیم نشده)
۱۵تغییر در معمارییداله احمدی دیسفانیدومین همایش معماری کویر(تنظیم نشده)
۱۶آیین همسایگی در بینش اسلامی و تاثیر آن بر کالبد معماری و شهریداله احمدی دیسفانیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهر سازی(تنظیم نشده)
۱۷رابطه انسان طبیعت و معمارییداله احمدی دیسفانیهمایش ملی عمران(تنظیم نشده)
۱۸طراحی فرهنگسرای انسان و طبیعت با رویکرد طبیعت¬گرا و نگاهی به معماری پایدار در شهرستان ایلام• یزدانی سارا ، احمدی دیسفانی یدالهاولین کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایدار(تنظیم نشده)
۱۹نگاهی به طبیعت و تداعی تقدس آن در طراحی فرهنگسرای انسان و طبیعت درشهرستان ایلاماحمدی دیسفانی یداله، یزدانی سارااولين همايش ملي طراحي و طبيعت(تنظیم نشده)
۲۰تبیین راهکارهای مؤثر در ارتقای امنیت در مجتمع¬های مسکونیسارایی معصومه ، احمدی دیسفانی یدالله ، مرادی ابراهیمهمایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری(تنظیم نشده)
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.