یداله احمدی دیسفانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۷۴معماریعلم و صنعت ایران
دکترای تخصصی۱۳۸۷معماریعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده هنر و معماریهیات عملیقطعیتمام وقت۱۴

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

مسابقه طراحی فرهنگسرای رازی منظقه ده شهرداری منطقه ده سال 1374

·       داور مجله علمی پژوهشی مطالعات معماری اسلامی ایرانی دانشگاه کاشان

·       عضو بسیج مهندسین شهرستان پردیس

·       عضو بسیج اساتید دانشگاه آزاد رودهن

·       عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران

·       بازرس انجمن مهندسان شهرستان پردیس

·       عضو کمیته علمی همایش منطقه ای معماری و محیط زیست 1386

·       عضو کمیته علمی کنفرانس ملی هویت زیرساخت ها و عوامل 1394

·       عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری 1394

·       عضو کمیته علمی مسابقه دایره خلاق بهمن 1394