مقالات در نشریات

 1. ساحل حسنخانی خدیجه ابوالمعالی, PREDICTION OF SEXUAL VARIETY SEEKING BASED ON PERSONALITY CHARACTERISTICS, SEXUAL BELIEFS AND GENDER AMONG MARRIED INDIVIDUALS, ISI, 2015.
 2. هادی م. عبدی کیانوش هاشمیان خدیجه ابوالمعالی, پیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس ویژگی های شخصیتی و خود تنظیمی تحصیلی در دانش آموزان دوره متوسطه دوم, ISI, 2014.
 3. معصومه راشدی خدیجه ابوالمعالی, The relationship between personality characteristics and the psycho-social climate of the classroom in the engagement of high school students studying mathematics, ISI, 2015.
 4. خدیجه ابوالمعالی مائده آقای پور گواسرایی اکرم سادات کمال, مقایسۀ اثربخشی آموزش تکنیکهای شناختی رفتاری و آموزش طرحواره محور بر - تعدیل علایم ترومای ثانویه در همسران جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از آسیب, ISC, 2015.
 5. منیره پارسیان، کیانوش هاشیمیان، خدیجه ابوالمعالی، مالک میر هاشمی, پیش بینی نگرش به مصرف مواد مخدر در نوجوانان بر اساس عوامل خطرساز تربیتی خانوادگی به منظور سلامت روانی نوجوانان در جامعه: طراحی مدلی برای پیشگیری از اعتیاد, ثبت نشده, 2017.
 6. خدیجه ابوالمعالی مهدی گودرزی, تبیین معنای زندگی بر اساس تصور خدا و اضطراب مرگ در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی, ثبت نشده, 2015.
 7. شهناز گیلی کیانوش هاشمیان شهلا پاکدامن خدیجه ابوالمعالی, مقایسه فراوانی ویژگی های ترسیمی کودکان بدسرپرست با کودکان عادی 5 تا 11 سال, علمی-پژوهشی, 2014.
 8. Masoumeh Rashedi, Khadijeh Abolmaali, Fatemeh Shaterian Mohammad ISSN: 2148 ,& 0664, Prediction of Academic Engagement Components based on personality characteristics and psycho-social climate of classroom among high school students, علمی-پژوهشی, 2015.
 9. خدیجه ابوالمعالی مونا افضلی قادی سمیرا بیدخوری ISSN: 1019 و 9616, پیش بینی کنترل خشم بر اساس سبک های هویت در نوجوانان دختر, ISI, 2004.
 10. Leyla Tehrani Khadijeh Abolmaali ISSN: 2345 ,& 6728, Psychological Stress Tolerance and executive function in normal people and individual with obsessive compulsive disorder, علمی-پژوهشی, 2014.
 11. Mohammad Reza Abdi and Khadijeh Abolmaali, The effect of emotional freedom technique (EFT) therapy on the reduction of aggression in single mothers, ISI, 2015.
 12. Masoumeh Rashedi, Khadijah Abolmaali ISSN: 2345 ,& 6728, The relationship between personality characteristics and the psycho-social climate of the classroom in the engagement of high school students studying mathematics, ثبت نشده, 2015.
 13. خدیجه ابوالمعال فرخنده رفیعیان اصفهانی حمزه گنجی, پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس مولفه های سلامت روان در افراد متاهل, ثبت نشده, 2013.
 14. خدیجه ابوالمعالی مریم قربانی ثابت هاییده صابری, پیش بینی اختلالات رفتاری- عاطفی برون نمود در نوجوانان بر اساس عملکرد خانواده آنان, ثبت نشده, 2013.
 15. خدیجه ابوالمعالی, مقایسه انواع خشونت خانگی در مردان و زنان متأهل, ثبت نشده, 2015.
 16. خدیجه ابوالمعالی اکرم سادات کمال شاپا: ۲‎۰‎۰‎۸‎ و ‎۲‎۶‎۳‎۰, اثر بخشی آموزش مبتنی بر طرحواره در کاهش ترومای ثانویه همسران جانبازان مبتلا به PTSD, علمی-پژوهشی, 2015.
 17. 1هاییده صابری 2.خدیجه ابوالمعالی, استاندارد سازی سنجش کیفیت ازدواج در زوج های شهر تهران, علمی-پژوهشی, 1987.
 18. .مژگان تقاضا 2.خدیجه ابوالمعالی هاییده صابری3., مقایسه جو عاطفی خانواده کودکان بیش فعال و عادی, ثبت نشده, 2013.
 19. 1.Leila Bagherpoor 2.Abolmaali, Khadijeh 3. Seif, Ali Akbar, The influence of educational type (virtual and non-virtual) and gender on the executive functions (mental flexibility and ive attention) of students, علمی-پژوهشی, 2014.
 20. 1.Liba Yadegari, 2.Kianoosh Hashemiyan, 3.Khadijeh Abolmaali, Effect of Acceptance and Commitment Therapy on Young People with Social Anxiety, ISI, 2014.