مقالات در نشریات

 1. ریحانه محلاتی، خدیجه ابوالمعالی, مقایسة ابعاد سازگاری تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان ایرانی و مهاجر دورۀ متوسطه با توجه به ملیت - نوع مدرسه و جنسیت آنان, فصلنامه نوآوریهای آموزشی, 2016.
 2. خدیجه ابوالمعالی مطهره یعقوبی, ساخت و عامل یابی پرسشنامه رهبری کار تیمی در دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول, علمی-پژوهشی, 1987.
 3. سوسن نظری خدیجه ابوالمعالی, بررسی ارتباط کمال گرایی و عزت نفس با رضایت جنسی زنان متاهل, ISC, 2015.
 4. زهره منایی خدیجه ابوالمعالی بتول موسوی, همه گیر شناسی وضعیت سلامت روان جانبازان نابینا از یک چشم: مطالعه موردی استان فارس, ثبت نشده, 2016.
 5. اقدس اعرابیان خدیجه ابوالمعالی حسن پاشا شریفی, تبیین فرسودگی تحصیلی بر اساس الگوی ارتباط مادر-وفرزند با میانجی گری تاب آوری در دختران دانش آموز, ISC, 2015.
 6. سمیه کمالی ایگلی خدیجه ابوالمعالی, پیشبینی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر اساس فرایندهای ارتباطی خانواده و کمالگرایی در دختران نوجوان دبیرستانی, ISI, 2016.
 7. آرش آذرنیاد مهتاب مدنی خدیجه ابوالمعالی, رابطۀ سبک های پردازش هویت و راهبردهای حل تعارض با بهزیستی روانشناختی, علمی-پژوهشی, 2015.
 8. خدیجه ابوالمعالی مائده آقایی پور گواسرایی, Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy on Reducing the Maladaptive Schemas of Posttraumatic stress disorder in Veterans' Wives, علمی-پژوهشی, 2017.
 9. مریم شجاعیان خدیجه ابوالمعالی, اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر افزایش سرمایه روان شناختی جانبازان, علمی-پژوهشی, 2013.
 10. خدیجه ابوالمعالی, پیش‌بینی اضطراب، پرخاشگری و شایستگی اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی بر اساس کمال‌گرایی ناسازگارانه والدین, علمی-پژوهشی, 2013.
 11. هادی م عبدی – دکتر خدیجه ابوالمعالی و دکتر کیانوش هاشمیان, بررسی ساختار نهفته ی مقیاس سرزندگی تحصیلی, علمی-پژوهشی, 1987.
 12. شهناز گیلی الناز بهمن زاد کیانوش هاشمیان خدیجه ابوالمعالی شهلا پاکدامن, Drawing characteristics of Iranian Children with dysfunctional parents, ISI, 2014.
 13. لیلا باقرپور خدیجه ابوالمعالی علی اکبر سیف, استاندارد سازی پرسشنامه سواد رایانه ای, علمی-پژوهشی, 2015.
 14. حسین فلاح زواره خدیجه ابوالمعالی, ساخت و استاندارد سازی پرسشنامه هم وابستگی, ثبت نشده, 1987.
 15. خدیجه ابوالمعالی فاطمه آل یاسین, بررسی معنای زندگی از دیدگاه امام علی و مقایسة آن با دیدگاه ویکتور فرانکل, علمی-پژوهشی, 2015.
 16. مریم غلامی بزرگی خدیجه ابوالمعالی, Executive Function in Patients with Bipolar Disorder and normal people, علمی-پژوهشی, 2016.
 17. لیلا تهرانی , خدیجه ابوالمعالی ۶۷۲۸ , ۲۳۴۵, Comparison of Metacognitive Beliefs and Measures of Executive Functions in Individuals with Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) and Depression with Normal Individuals, علمی-پژوهشی, 2014.
 18. ساحل حسنخانی خدیجه ابوالمعالی, Predicting sexual diversity based on processing of emotional information and dimension of processing of emotional information, علمی-پژوهشی, 2015.
 19. محبوبه امینیان خدیجه ابوالمعالی, Executive Function in Patients with Bipolar Disorder and normal people, علمی-پژوهشی, 2016.
 20. لیلا تهرانی ,& خدیجه ابوالمعالی, Comparison of Metacognitive Beliefs and Measures of Executive Functions in Individuals with Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) and Depression with Normal Individuals, علمی-پژوهشی, 2014.